Så här går det till

Inledande möten

peter englander med en kopp kaffe

Det börjar med en kopp kaffe i din trädgård och ett inledande och kostnadsfritt samtal, ca 1,5-2 timmar. Då går vi igenom dina önskemål och tankar kring trädgården.  Jag visar bilder på tidigare arbeten som vi designat och anlagt. Vid detta första förutsättningslösa möte får du också ett pris på vad idé och ritning kostar. …

Inledande möten Läs mer »

Presentation

Inom fyra veckor efter uppmätning presenterar jag idéskissen på plats, ca 1,5-2 timmar.Idéskissen är handritad, kolorerad, detaljerad och skalenlig. Med originalet följer två kopior varav en med förklarande text. Du får också en fotoberättelse  om den nya trädgården där varje del redovisas med förklarande text och bilder och avslutningsvis en materialförteckning och svensk växtlista.

Kostnadsberäkning

Jag gör senare en kostnadsberäkning av anläggningen om du så önskar. Beräkningen omfattar samtliga delar som redovisas var för sig. Då kan du bestämma om du ska göra allt på en gång eller dela upp arbetet över tid. Vi har mångårig erfarenhet av trädgårdsanläggning och har förutom vår egen kompetens ett nätverk av samarbetspartners. Vi …

Kostnadsberäkning Läs mer »

Rådgivning

Har du idéer du vill förverkliga i din trädgård, men vet inte riktigt hur? Behöver du skötselråd eller inspiration för att komma igång? Vill du ha någon att diskutera dina trädgårdsdrömmar med? På plats i din trädgård går vi tillsammans igenom dina funderingar och de frågor du har. Vi ger dig förslag på hur du …

Rådgivning Läs mer »

Anläggning på Österlen och övriga Skåne.

Jag finns med dig hela vägen från idé till färdig trädgård. Jag har ett nätverk av duktiga anläggningsfirmor som vi samarbetat med under många år. Vill du anlägga i egen regi kan jag fungera som projektledare för att se till att arbetet löper tillfredställande och garantera att utförandet överensstämmer med ritningar och vår gemensamma idé.

Återbesök

peter englander pergola mys

När allt är klart ser vi fram emot att få besöka din/er trädgård, fotografera och samtala om hur ni har upplevt hela processen. Eftersom en trädgård tar ett par år på sig att bli riktigt fin kommer jag gärna flera gånger. Kanske ni också vill diskutera nya idéer, projekt som dykt upp.

Scroll to Top