Pergolan – oasen i trädgården

Ibland kan solen vara nog så het och vi längtar efter svalkande skugga. Ett träd tar många år på sig att bli så stort att man kan sitta i skuggan under dess krona. Om du är den otåliga typen är pergolan en snabbare väg till målet.

En pergola är helt enkelt ett byggnadsverk med parvisa stolpar som är sammanbundna med överliggare, längsgående och tvärs över. Uppför varje stolpe klättrar en växt, en så kallad klätterväxt. En gång i tiden tjänade pergolan som underlag för rankande vindruvor när man producerade vin. Nu för tiden sitter man i skuggan under lövverket och dricker vin. Det tycker jag att du också ska göra.

Den kan byggas i anslutning till huset på terrassen, men också som ett blickfång längre bort i trädgården. Vanligtvis bygger vi i ek eller lärk, men också grova armeringsjärn. Vid var och varannan stolpe planteras ett blåregn, en vinranka eller en trumpetranka. I väntan på den gröna, skuggan kan man rulla ut en vassmatta som ger den där snygga, randiga skuggan som är så sydländsk.

Rulla till toppen
Scroll to Top