Så här går det till

Kostnadsberäkning

Jag gör senare en kostnadsberäkning av anläggningen om du så önskar. Beräkningen omfattar samtliga delar som redovisas var för sig. Då kan du bestämma om du ska göra allt på en gång eller dela upp arbetet över tid. Vi har mångårig erfarenhet av trädgårdsanläggning och har förutom vår egen kompetens ett nätverk av samarbetspartners. Vi kan också leverera växter till bra priser med växtgaranti, likaså olika material som kalksten, marktegel mm.
Vi kan också erbjuda dig planteringshjälp av t ex stora träd och häckar.

Scroll to Top