Så här går det till

Presentation

Inom fyra veckor efter uppmätning presenterar jag idéskissen på plats, ca 1,5-2 timmar.Idéskissen är handritad, kolorerad, detaljerad och skalenlig. Med originalet följer två kopior varav en med förklarande text. Du får också en fotoberättelse  om den nya trädgården där varje del redovisas med förklarande text och bilder och avslutningsvis en materialförteckning och svensk växtlista.

Scroll to Top