Så här går det till

Presentation

Inom fyra veckor efter uppmätning presenterar jag idéskissen på plats, ca 1,5-2 timmar.Idéskissen är handritad, kolorerad, detaljerad och skalenlig. Med originalet följer två kopior varav en med förklarande text. Du får också en fotoberättelse i bokform om den nya trädgården där varje del redovisas med förklarande text och bilder och avslutningsvis en materialförteckning och svensk växtlista.

Scroll to Top