Orangeriets konstruktion

Vårt orangeri muras av lecablock som putsas och målas. Det putsade orangeriet påminner mest om det klassiskt italienska. Det blir helt enkelt en egen byggnad i trädgården, formgiven och byggd enligt gamla principer, om än med en viss frihet i tolkningen. Glöm inte att det är orangeriets två huvudfunktioner, vinterförvaring av växter och sommarnöje för människor, som styr konstruktionen. Taket ska därför vara täckt och isolerat. Samma gäller norrsidan som muras upp utan glas. De glasade partierna är alltså riktade mot söder och välkomnar därmed solens strålar när de står som lägst på vintern. På sommaren, när solen strålar mer ovanifrån, skuggas de inre delarna av orangeriet, där solmättade människor således kan söka sval skugga.

Orangeriet har ett pulpettak, dvs. ett tak som utgörs av ett enda takfall. Det är med sin flacka lutning mer diskret än sadeltaket och smälter oftast in fint i befintliga miljöer. Som takmaterial har vi valt takpapp, eftersom det bäst står emot trycket av snö. Dessutom ersätter vi utstickande takutsprång med en mer diskret gesims vars ovansida kläs med en svart plåt.

De klassiskt spröjsade fönsterdörrarna finns i tre utföranden som alla förstärker känslan av det ursprungligt italienska orangeriet. Dörrarna är utrustade med dubbel spanjolett där varje dörr kan låsas i öppet läge.

Golvet vilar vanligtvis på en gjuten platta som, om du önskar, kan förses med golvvärme och golvbrunn. Som golvmaterial föreslår vi antika terrakottaplattor, kalksten eller grå cementplattor.
Du kan också välja ett golv är lagd i sättsand. Då brukar vi använda dansk tegel eller kalksten.

Rulla till toppen
Scroll to Top