Orangeriets placering och omgivning

Var i trädgården  ska ditt orangeri stå? Förutom att ta hänsyn till sol och väderstreck bör orangeriets placering  tillföra skönhet. Ett vackert blickfång från andra plaster. Likaså ska vyn genom gla­set ut i trädgården vara tilltalande. Se också till att det finns utrymme för en uteplats/terrass i anslutning till orangeriet. Det är ju där i det fria som vi sitter. Det är först när vädret busar som vi tar ett steg över tröskeln in bakom det skyddande glaset.
En generös terrass härbärgerar också alla krukodlade växter hela långa sommaren innan det är dags att rulla in dem i orangeriet framåt hösten.

Rulla till toppen