PETER ENGLANDER

TRÄDGÅRDSDESIGN

Inledande möte

Det börjar med en kopp kaffe i din trädgård. Där går vi igenom dina önskemål och tankar. Då får vi också möjligheten att kika på platsens förutsättningar, husets karaktär och omgivningarna. Vi visar bilder på tidigare arbeten som vi designat och ibland anlagt.

Vid detta första förutsättningslösa möte får du också ett pris på vad idé och ritning kostar. Därefter bokar vi en ny tid för uppmätning och fotografering. Vid detta andra möte träffas vi igen och går igenom allt mer noggrant. Kanske har du fått nya idéer och tankar efter vårt första möte. Vi går också igenom vilka växter, färger du föredrar och vilka platser/rum du vill ha i trädgården.
Presentation av Peter Englander

Presentation

Inom fyra veckor efter uppmätningen presenterar vi våra idéer med en förslagsritning som är kolorerad och skalenlig. Du får också perspektivritningar över viktiga vyer i den nya trädgården och vidare en bildberättelse med förklarande text som beskriver varje del i trädgården.

Och avslutningsvis en materialförteckning och växtlista. Det är viktigt att presentationsmaterialet visuellt är så nära verkligheten man kan komma, för att du ska kunna föreställa dig hur det kan se ut.

Anläggning

Vi finns med dig hela vägen från idé till färdig trädgård. Med lång erfarenhet och ett nätverk av duktiga anläggningsfirmor kan vi hjälpa dig med hela eller delar av projektet.

Vill du anlägga i egen regi kan vi fungera som projektledare för att se till att arbetet löper tillfredställande och garantera att utförandet överensstämmer med ritningar och vår gemensamma idé.

Vi gör om du så önskar en kostnadsberäkning där samtliga delar redovisas var för sig. Då kan du bestämma om du ska göra allt på en gång eller dela upp det över tid.
© 2023 Peter Englander Trädgårdsdesign