PETER ENGLANDER

TRÄDGÅRDSDESIGN

Fjärilsterrassen i Kivik

Här var uppdraget att ta hand om en brant slänt. Väldigt brant och hög. Hur gör man då? Bäst är att terrassera den samma. På så vis upphör slänten att vara just en slänt. Här behövdes tre nivåer för att skapa helt plana ytor. Två av terrasserna kompletterades med plattrader för att förenkla skötseln. Plattor som nås via trappan bredvid.

Växtvalet i fjärilsterrassen var främst en sak mellan Helene och Kiviks alla fjärilar, men också med hänsyn till brinnande södersol och torka. Förutom några buxbomsklot som rullat runt lite slumpmässigt planterades anisisop, lavendel, kantnepeta, stäppsalvia, perovskia, skäggbuske och ett par lågväxande fjärilsbuskar. Som sagt. Kiviks alla fjärilar tackade och tog emot.

Fler trädgårdsprojekt för inspiration

IL giardino bella vista

Villa Vingård

Giardino Segreto – Lerum Växtrum

Villa Prästgatan

En terrass i terrakotta

Lundquists trädgård

Sonjas trädgård

Villa Tullstorp

Hedins trädgård

Villa spiaggia villaggio

Apotekarns trädgård

Peters trädgård

Inger och Lars-Göstas trädgård

Fyra terrasser, orangeri och pool.

Villa Helena

© 2023 Peter Englander Trädgårdsdesign