PETER ENGLANDER

TRÄDGÅRDSDESIGN

Villa spiaggia villaggio

Det här var ett synnerligen inspirerande uppdrag. Gillade verkligen det vackra huset, de sköna omgivningarna och en trädgård som sannerligen hade potential. Som vanligt är det viktigt att finna samstämmigheten och balanser med både byggnader, platsen och grannskapen. Samtidigt är det nödvändigt att bejaka det nutida hur man vi vill leva i trädgården. Här fanns en hel del på önskelistan. Förutom en pool, ett utekök, orangeri och sköna terrasser ville man också hägna mot omvärlden, både med häckar och murar. Tricket är att infoga dessa moderna företeelser utan att det skaver eller blir för teatraliskt. Det här gäller både val av material och arkitektonisk form.

Här valde vi kalksten på terrasserna, vitrappade murar och en pergola byggd av lärk i grova dimensioner. I övrigt var vår gemensamma ambition att skapa ett antal tydliga rum på olika platser som sammantaget skapar valmöjlighet till rekreation alla tider under dagen – i både sol och skugga. Platsen för poolen var solklar. Eftersom just solen, här bakom det gamla gårdshuset, strålar hela långa dagen. Måtten 4 x 8 meter.

Notera att samma kalksten omger poolen med en ram av fallande längder och utanför, i samma nivå, oregelbunden och slät. Fogad med finbetong. Fint för fötter, trist för ogräs. En omständighet var också markbeskaffenheten som här bara ett halvt pinjekottekast från havet mest bestod av sand. Vilket påverkat både växtval och jordberedning. Värt att notera är att den nya trädgården är anlagd under 2021 och därför bara har ett knappt år på nacken, vilket i sin tur har betytt plantering av stora träd och höga häckar redan från början.

Fler trädgårdsprojekt för inspiration

IL giardino bella vista

Villa Vingård

Fjärilsterrassen i Kivik

Giardino Segreto – Lerum Växtrum

Villa Prästgatan

En terrass i terrakotta

Lundquists trädgård

Sonjas trädgård

Villa Tullstorp

Hedins trädgård

Apotekarns trädgård

Peters trädgård

Inger och Lars-Göstas trädgård

Fyra terrasser, orangeri och pool.

Villa Helena

© 2023 Peter Englander Trädgårdsdesign