EN FJÄRILSTERRASS I KIVIK

peter englander terrass fjäril

Här var uppdraget att ta hand om en brant slänt. Väldigt brant och hög. Hur gör man då? Bäst är att terrassera den samma. På så vis upphör slänten att vara just en slänt. Här behövdes tre nivåer för att skapa helt plana ytor. Två av terrasserna kompletterades med plattrader för att förenkla skötseln. Plattor som nås via trappan bredvid. Växtvalet i fjärilsterrassen var främst en sak mellan Helene och Kiviks alla fjärilar, men också med hänsyn till brinnande södersol och torka. Förutom några buxbomsklot som rullat runt lite slumpmässigt planterades anisisop, lavendel, kantnepeta, stäppsalvia, perovskia, skäggbuske och ett par lågväxande fjärilsbuskar. Som sagt. Kiviks alla fjärilar tackade och tog emot.

Rulla till toppen
Scroll to Top